poczytaj - warto!
CO TO JEST SUPERWIZJA?

Jest to rodzaj współpracy, a także forma kształcenia zawodowego psychoterapeuty.
Odbywa się między psychoterapeutą, a superwizorem (bardziej doświadczonym zawodowo terapeutą z długoletnim stażem).

Ma na celu:

  • wspieranie psychoterapeuty podczas procesu psychoterapii jego Klienta,
  • uświadomienie własnych ograniczeń psychoterapeuty i uczenie obchodzenia się z nimi,
  • poszukiwanie możliwości i trudności psychoterapeuty w pracy z Klientem,
  • doradzanie i uczenie konkretnych umiejętności, interwencji,
  • kontrolowanie jakości wykonywanych czynności, w ramach etyki zawodowej psychoterapeuty,
     

Superwizja jest niezbędnym elementem zawodu psychoterapeuty, daje ona gwarant bezpieczeństwa i jakości pracy psychoterapeuty.
Prowadzenie psychoterapii bez superwizji, czyli bez kontaktu z informacjami zwrotnymi od innych psychoterapeutów, niesie zagrożenie niewłaściwych działań psychoterapeuty i większe prawdopodobieństwo popełniania przez niego błędów.

design: REPUBLICA NOVA · code & cms: WROGROUP