OFERTA I CENNIK

I) KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA:
Jest to kilka spotkań z psychoterapeutą (najczęściej 1-3). Spotkania trwają 50 minut. Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, z jakim przychodzi Klient, a także określenie najwłaściwszej formy pomocy. Terapeuta zapoznaje się z sytuacją życiową Klienta oraz wspólnie z nim określa obszar trudności i problemów, w zakresie których potrzebna jest terapia. Często jest to także moment decyzji o podjęciu psychoterapii. To moment w którym klient i terapeuta zapoznają się ze sobą i sprawdzają wzajemnie czy chcą ze sobą wspólnie pracować nad rozwiązaniem trudności Klienta. W trakcie konsultacji klient ma możliwość zapoznania się ze sposobem pracy terapeuty, a także poszerzenia swojej wiedzy o psychoterapii, nurcie itp. Ma możliwość zaciekawić swoja ciekawość :-) W trakcie konsultacji mowa jest o celu terapii, a także o
kontrakcie terapeutycznym.

Koszt 50 minut - 150 zł.

II) PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA:
Jest to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Ich cel określa klient we współpracy z terapeutą, biorąc pod uwagę swoje potrzeby i trudności. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się z częstotliwością raz na tydzień (stała godzina i dzień).

a) Terapia krótkoterminowa
to cykl spotkań skoncentrowanych na jednym, konkretnym zagadnieniu któremu klient chce się przyglądać. Jasno ustalony jest czas zakończenia. Trwa przeważnie kilka miesięcy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i sesja trwa 50 minut. Terapia skoncentrowana jest na istniejących zasobach i możliwościach i ma na celu wesprzeć Klienta w rozwiązaniu swojej trudności, a także wzmocnić owe zasoby i możliwości.

b) Terapia długoterminowa
trwa od pół roku do kilku lat (z przerwami na urlop czy święta).  Polecam ją osobą, które chcą gruntownie poznać siebie i są nastawione na trwałą zmianę, a także tym dla których ważne jest czerpanie większej satysfakcji z życia.

Terapia długoterminowa pozwala na głębszą prace nad sobą, dzięki której klient ma możliwość poznać siebie bardziej i szerzej. Dzieki terapii łatwiej dociera do własnych uczuć, myśli, rozumie coraz lepiej mechanizmy kierujące własnym postępowaniem. Coraz bardziej świadomie odczuwa własne ciało oraz lepiej rozumie własne zachowania. Dzięki temu klient ma większy wpływ na zmianę, co w efekcie prowadzi do polepszenia jakości życia. Dokonuje tego także poprzez poznanie siebie: własnych zasobów i ograniczeń. klient uczy się w trakcie terapii dokonywać wyborów, podejmować decyzje, tak aby być w zgodzie z własnymi potrzebami. To pozwala klientowi mieć wpływ na przemianę, podnieśc jakość własnego życia - czuć się wolnym, odpowiedzialnym i a także dążyć do równowagi wewnętrznej.

Kontakt z terapeutą umożliwia klientowi spotkanie się z trudnymi momentami z przeszłości, a także większe zrozumienie dysunkcyjnych mechanizmów, którymi się posługuje. 
W trakcie pierwszych spotkań terapeutycznych zawierany jest
kontrakt terapeutyczny z klientem dotyczący zasad psychoterapii, miejsca, ceny, terminu spotkań, a także wyodrębnienie problemów do pracy terapeutycznej. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Koszt 50 minut - 150 zł.

 

III) INTERWENCJA KRYZYSOWA:
to cykl regularnych spotkań, których celem jest wsparcie klienta w nagłej trudnej sytuacji życiowej (śmierć osoby bliskiej, utrata pracy, odejście ukochanej osoby, trudności w relacji w rodzinie/pracy/znajomymi). Pelem interwencji kryzysowej jest zapewnienie Klientowi wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Czas spotkania 50 minut, częstotliwośc spotkań ustalana jest regularnie, w zalezności od sytuacji życiowej i potrzeb Klienta.

Koszt 50 minut - 250 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

design: REPUBLICA NOVA · code & cms: WROGROUP