METODA GESTALT

Gestalt w oryginalny sposób łączy i tworzy kombinacje różnych technik i metod, werbalnych i niewerbalnych, takich jak: psychodrama, praca ze snem, zajęcia twórcze, praca nad energią, oddychaniem, praca z ciałem lub głosem, z wyrażaniem emocji.

Teoria i praktyka terapii Gestalt zawiera się w formule: „tu i teraz – ja i ty”.

Relacja
ja i ty to spotkanie dwóch osób, w wypadku terapii: klienta i terapeuty w której kluczowa i lecząca jest więź terapeutyczna. Gestalt zakłada, że człowiek jest jednością ciała, myśli, emocji, a trudności klienta mogą pojawić się w każdym z tych obszarów. Zakłada się, że terapia jest mikrokosmosem społecznym, co oznacza że trudności klienta, które mają najczęściej charakter relacyjny przejawiają się również w tu i teraz w relacji terapeutycznej.

Zasada tu i teraz oznacza koncentrowanie się na teraźniejszym doświadczeniu klienta, nawet gdy trudności klienta dotyczą przeszłości lub przyszłości.

C
elem w terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości. Poszerzenie świadomości o obszary, które do tej pory były w sfercze nieświadomej, czyli klient nie miał do nich dostępu. Poszerzanie świadomości to wgląd w przyczynę aktualnej trudności oraz świadomości tego co aktualnie klient przeżywa w emocjach, w ciele, w zmysłach. Uświadomienie w terapii Gestalt to doświadczenie (wypróbowanie nowych rozwiązań i wybranie przez klienta tego najlepszego dla niego), w którym klient ma kontakt z odczuwaniem własnych emocji, rozumie je, dzieki czemu odpowiedzialnie kieruje swoim życiem, z poczucia wolności, a nie pod presją powinności.

Koncentracja na tu i teraz, w relacji ja-ty, daje Ci możliwość:

 • odkrycia własnej drogi dorozwiązania trudności, z którą się borykasz,
 • uczenia koncentrowania się na przeżyciach ,,tu i teraz” – na własnych potrzebach, uczuciach,
 • wypróbowywania nowych rozwiązań - co w konsekwencji może oznaczać zwiększenie satysfakcji z życia,
 • uczenia się rozróżniania tego, co jest dla Ciebie ważne i wartościowe, od tego co nieważne i szkodliwe,
 • lepszego poznania siebie samego i zaakceptowania siebie takim, jakim jesteś,
 • odkrycia własnej drogi rozwoju - własnych zasobów i własnych słabości i trudności,
 • bezpośredniego i subiektywnego doświadczenia siebie i otoczenia - w pełniejszy sposób doświadczania kontaktu ze swoimi wrażeniami (widzieć, słyszeć, dotykać, smakować, wąchać),
 • akceptowania swojej odpowiedzialności za swoje wybory oraz swoje uniki i znajdowania oparcia w sobie,
 • rozszerzania świadomości na wszystkie sfery własnych przeżyć,
 • odkrywania, tworzenia, wzbogacania siebie, a co zatem idzie rozwoju,
 • bycia wrażliwym na swoje otoczenie, jednocześnie chroniąc się w sytuacjach toksycznych.

  …………….
  Koncepcja Gestalt stanowi system psychoterapeutyczny, którego twórcami byli Fritz Perls i jego żona Laura, w latach 60-tych XX wieku. Podstawowym założeniem jest wzmacnianie potencjału człowieka, czyli zwiększanie jego możliwości, podtrzymywanie autentycznych zainteresowań i pragnień jednostki.
  Terapia Gestalt, pojmuje człowieka jako całość, będącą czymś więcej niż sumą części, działającą w relacji do otoczenia, mającą określony kontekst.

  Wymiary aktywności to:
 • Wymiar fizyczny obejmujący motoryczność, uczucia, seksualność - ciało
 • Wymiar emocjonalny czyli więzi miłosne i inne, relacje - serce
 • Wymiar racjonalny obejmujący myśl i wyobraźnie, idee, twórczość - głowa
 • Wymiar społeczny i organizacyjny oznaczający środowisko społeczne, kulturowe - inni
 • Wymiar duchowy: miejsce i znaczenie człowieka w kosmosie i globalnym ekosystemie – świat.

 

design: REPUBLICA NOVA · code & cms: WROGROUP