poczytaj - warto!
Pedagogika Gestalt
  • to Twoje działanie, uczucia i myślenie
  • to zachęcanie Ciebie do ...
  • to tworzenie przestrzeni dla Twego bezpośredniego doświadczenia, które daje możliwość poruszenia umysłu, wyobraźni, serca i duszy

Zajęcia w nurcie Gestalt to stworzenie warunków dla:

  • Twojej aktywności
  • swobody w wyrażaniu siebie
  • do tworzenia przez Ciebie Twojej przestrzeni działania
  • świadomego wyboru tego co Cię zaciekawia
  •  poznania Twoich ograniczeń

Gestalt pobudza do tego, abyś w trakcie działania uczył się koncentrowania na przeżyciach ,,tu i teraz” – na Twych własnych potrzebach, uczuciach. Uczył się odkrywania, tworzenia i wzbogacania siebie i rozwoju
- co w konsekwencji może oznaczać zwiększenie satysfakcji z życia.

Nie zadajemy pytania "Co poeta miał na myśli?"
Pytamy „Co sądzisz?”, „Jakie budzą się w Tobie uczucia?”, „Co myślisz?”
Nie zadajemy pytania „Co powinieneś wiedzieć?"
Pytamy „Co chcesz wiedzieć?”
Nie zadajemy pytania: "Kto to jest niewidomy?"
Mówimy "Zamknij oczy i nie otwieraj ich przez jakiś czas, spróbuj znaleźć wyjście z tego pokoju".

…………
Celem edukacji jest stworzenie warunków do wyzwolenia samodzielności Ucznia – rezygnowanie stopniowo z kontroli zewnętrznej, na rzecz kontroli wewnętrznej.

Na zajęciach spotykają się dwie pełnowartościowe jednostki: Uczeń i Nauczyciel.
Jest to spotkanie dwóch podmiotów "JA i TY" jako równorzędnych partnerów. Ważne jest bezpośrednie i całościowe porozumiewanie się między "JA i TY" na płaszczyźnie ciała, rozumu i uczuć.
Uczeń to integralna wewnętrznie i pełnowartościowa istota – to podejście daje poczucie bezpieczeństwa i wspomaga Ucznia w odkrywaniu swoich możliwości. Ważna w tym wypadku jest świadomość Nauczyciela, który również uczy się od ucznia. Rolą Nauczyciela jest towarzyszenie/pomaganie Uczniowi w rozwijaniu jego zainteresowań, to także pozwalanie mu, do uczenia się na własnych błędach. To wspieranie, a nie krytykowanie. To zachęcanie do….

Tak postrzegana interakcja sprzyja porozumieniu i dialogowi.

design: REPUBLICA NOVA · code & cms: WROGROUP