ZAINSPIRUJ SWOJE DZIECKO
poczytaj - warto!

ZAOPIEKUJ SIĘ JEGO KREATYWNYM JA

Jeśli chcesz aby te zajęcie zostały zorganizowane w szkole lub przedszkolu Twojego Dziecka - ZADZWOŃ

Ten warsztat, to przestrzeń dla Twojego Dziecka:

… do poeksperymentowania, pofantazjowania i dobrej zabawy…
… dla poszerzenia otwartości na nowe rozwiązania …
… do poczucia możliwości…
… zadawania pytań i szukania odpowiedzi…
… dla Jego nieskrępowanego działania, bezpiecznego doświadczenia...
… do zachęcania Go do aktywności...
… wzmocnienia poczucia własnej wartości…
 

Adresaci :  zajęcia dla dzieci – grupy wiekowe 4-6, 6-8 i 9-12 lat.

Korzyści dla Dziecka

 • uruchomi własne zasoby kreatywności,
 • rozpozna i/lub lepiej wykorzysta swój twórczy potencjał,
 • pobawi się i pośmieje,
 • poszuka własnych pobudzaczy twórczego myślenia,
 • dowie się jak ważna jest integracja myślenia, uczuć, zmysłów i działania,
 • nauczy się bardziej spontanicznie wyrażać siebie i poczuć większe możliwości,
 • osłabi osobiste bloki i przeszkody utrudniające bycie kreatywnym,
 • spróbuje przekraczać schematy, które towarzyszą w czasie rozwiązywania problemów,
 • poczuje co to radość z doświadczania i posiadania własnego zdania.

Cele cyklu:

 • nauka przez działanie,
 • pobudzanie ekspresji twórczej, płynności w tworzeniu pomysłów oraz stymulowanie otwartości na nowe doświadczenia,
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia i pomysłowości, gdzie podstawą jest uczenie przez działanie, zabawę i spontaniczność, gdy człowiek uczy i doświadcza niemalże przy okazji,
 • ćwiczenie spostrzegawczości, samodzielności w działaniu i komunikatywności w wypowiedziach,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych – współdziałania w grupie, komunikacji, inteligencji emocjonalnej
 • pobudzanie i rozwijanie autonomii oraz nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • odkrywanie i stymulowanie indywidualnych zdolności dziecka w różnych dziedzinach aktywności werbalnej, ruchowej, plastycznej, technicznej oraz logicznej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie,
 • zwracanie uwagi na współpracę z innymi.
 • dawanie możliwości wyboru oraz uczenia odpowiedzialności, za te wybory.

O zajęciach:

 • cykl zajęć – 20 spotkań,
 • czas spotkania – 90 minut,
 • praca w małych grupach - 8-10 osób,
 • zajęcia rozpoczynają się z chwilą utworzenia się grupy.

Miejsce: Wrocław – placówki przedszkolne i szkolne

Metodologia
Warsztat prowadzony jest w oparciu o pedagogikę Gestalt. Nastawiony na spotkanie, kontakt z drugim człowiekiem oraz na rozwój jednostki, która ma możliwość odkrywania, odczuwania i przełamywania, rozwijania i rozmyślania.

Warsztat realizowany jest metodami aktywnymi:
- techniki rozwijające myślenie twórcze,
- drama (techniki: improwizacja, praca z przedmiotami, wchodzenie w role),
- techniki relaksacyjne,
- techniki wyobrażeniowe.

Na zajęciach wskazane jest zabranie ze sobą luźnego ubrania i lekkiego obuwia zmiennego.

Trener - Aldona Kostecka
Zapisy: aldona@krokusowo.pl, tel. 665 05 17 66.
 

design: REPUBLICA NOVA · code & cms: WROGROUP