UWOLNIJ SWOJE MOŻLIWOŚCI
poczytaj - warto!

DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ

POCZUJ SWOJE KREATYWNE JA

Jeśli chcesz aby te zajęcie zostały zorganizowane w Twojej szkole - zadzwoń

Ten warsztat, to przestrzeń dla Ciebie

… do poeksperymentowania, pofantazjowania i dobrej zabawy…
… dla poszerzenia otwartości na nowe rozwiązania …
… do poczucia możliwości…
… zadawania pytań i szukania odpowiedzi…
… dla Twego nieskrępowanego działania, bezpiecznego doświadczenia...
… do zachęcania Ciebie do aktywności...
… wzmocnienia poczucia własnej wartości…

Adresaci: Zajęcia dla młodzieży – gimnazjum i liceum:

Korzyści dla Ciebie

 • uruchomisz własne zasoby kreatywności,
 • poszukasz własnych pobudzaczy twórczego myślenia,
 • dowiesz się jak ważna jest integracja myślenia, uczuć, zmysłów i działania,
 • nauczysz się bardziej spontanicznie wyrażać siebie i poczuć większe możliwości,
 • osłabisz osobiste bloki i przeszkody utrudniające bycie kreatywnym,
 • spróbujesz przekraczać schematy, które towarzyszą w czasie rozwiązywania problemów,
 • nauczy się zadawania pytania,
 • poczuje co to radość z doświadczania i posiadania własnego zdania.

Cele warsztatu:

 • nauka przez działanie,
 • poszerzanie granic Twojego kreatywnego JA,
 • pobudzanie Twej aktywności twórczej,
 • wzbudzenie Twej motywacji do tworzenia.
 • pobudzanie ekspresji twórczej, płynności w tworzeniu pomysłów oraz stymulowanie otwartości na nowe doświadczenia,
 • ćwiczenie spostrzegawczości, samodzielności w działaniu i komunikatywności w wypowiedziach,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych – współdziałania w grupie, komunikacji, inteligencji emocjonalnej
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie,
 • zwracanie uwagi na współpracę z innymi.
 • dawanie możliwości wyboru oraz uczenia odpowiedzialności, za te wybory.

Terminy: do uzgodnienia - warsztat przeprowadzony zostanie z chwilą utworzenia się grupy.

Czas trwania warsztatu:  8 h lub 16 h.

Miejsce: Wrocław – placówki szkolne

Metodologia

Warsztat prowadzony jest w oparciu o pedagogikę Gestalt.

Warsztat realizowany jest metodami aktywnymi:
- techniki rozwijające myślenie twórcze,
- drama (techniki: improwizacja, praca z przedmiotami, wchodzenie w role),
- techniki relaksacyjne,
- techniki wyobrażeniowe.

Na zajęciach wskazane jest zabranie ze sobą luźnego ubrania i lekkiego obuwia zmiennego.

Trener - Aldona Kostecka
Zapisy: aldona@krokusowo.pl, tel. 665 05 17 66.
 

design: REPUBLICA NOVA · code & cms: WROGROUP